Afkalkning

Afkalkning af espresso maskiner er afgørende for pålidelig drift og en god kaffebrygning med det høje kalkindhold der er i vandet i Danmark.

Det er ikke anderledes for Nespresso® kaffemaskiner. For at forlænge din maskines levetid og opnå den bedste brygning, anbefaler vi, at du afkalker din Nespresso®  kaffemaskine regelmæssigt. F.eks. en gang i kvartalet, men det afhænger helt af hvor mange kopper den brygger. Vin og Kaffe's afkalkingsmiddel er effektivt og samtidigt skånsomt mod maskinens gummi pakninger.


Espresso maskiner har forskellige rensningsprogrammer, og processen varierer derfor af model og mærke.

Vi anbefaler at du konsulterer brugsanvisningen eller søger på nettet for online anvisninger.I det følgende gør vi kort rede for den fremgangsmåde der virker for de fleste Nespresso® kaffemaskiner:·         Tænd maskinen

·         Tøm maskinen for kapsler i magasin samt kapselbakke, og at tøm drypbakken

·         Placér en vandbeholder under kaffehanen med mindst 1 liters volumen

·         Hæld 350 ml. vand i vandtanken sammen med 125 ml. af vores afkalker og sæt den tilbage i maskinen

·         Afkalkningsprogrammet aktiveres ved at trykke  begge knapper ned samtidigt i 3 sekunder

·         Når begge knapper blinker hurtigt, er afkalkningsprogrammet aktiveret, hvorefter du skal trykke på Lungo knappen

·         Når blandingen er løbet igennem maskinen, hælder du atter blandingen op i vandtanken og gentager processen

·         Derefter tømmer du beholderen og skyller vandtanken grundigt med rent vand

·         Fyld tanken med rent vand og tryk på Lungo-knappen for at skylle din maskine igennem for afkalkningsmiddel

·         Når alt vandet er løbet igennem gentager du skylle processen med rent vand

·         Afkalkningsprocessen afsluttes ved at trykke begge knapper ned samtidigt i 3 sekunder.


Din maskine er nu afkalket og klar til brug

 


Der er ingen produkter at vise i denne kategori.